Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z sercem na Dłoni”

31 października 2011 roku powstało w Kaniowie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z sercem na Dłoni”  z siedzibą w Kaniowie. W zebraniu założycielskim wzięło udział 21 osób.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.01.2012 roku
pod numerem KRS: 0000406833.

Od 15 lipca 2016 roku Stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni” jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP).

REGON: 242848398
NIP: 6521722354
Numer rachunku bankowego: 75 8453 0002 0026 1225 2000 0010

Adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom ”Z SERCEM NA DŁONI”
Kaniów 43-512, ul. Batalionów Chłopskich 48