Kontakt

Adres:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom ”Z SERCEM NA DŁONI”

Kaniów 43-512, ul. Batalionów Chłopskich 48

Numer KRS: 0000406833
NIP: 6521722354

numer rachunku bankowego: 75 8453 0002 0026 1225 2000 0010

Sojka Iwona Prezes 698606182
Owczarz Grzegorz Z-ca prezesa 509361269
Furczyk Łukasz Sekretarz 605350558
Kamil Gandor Skarbnik