Kontakt

Adres:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom ”Z SERCEM NA DŁONI”

Kaniów 43-512, ul. Batalionów Chłopskich 48

Numer KRS: 0000406833
NIP: 6521722354

numer rachunku bankowego: 75 8453 0002 0026 1225 2000 0010

Barbara Placuch Prezes
Grzegorz Owczarz Z-ca prezesa
Agnieszka Kłoda Sekretarz
Marcin Furczyk Skarbnik