ROLKOWISKO 2018

Drodzy Rolkarze!
Zapraszamy Was na ROLKOWISKO, które odbędzie się 16 września!
Szczegóły na poniższym plakacie! Poniżej także regulamin imprezy oraz do pobrania zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniej.

Zarezerwujcie ten termin w kalendarzu! Super zabawa gwarantowana!

plakat rolkowisko_2018

REGULAMIN IMPREZY „ROLKOWISKO 2018”
KANIÓW, DNIA 16 WRZEŚNIA 2018 r.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom „Z sercem na dłoni”, ul. Batalionów Chłopskich 48, 43-514 Kaniów

OSOBA DO KONTAKTU: Sekretarz Stowarzyszenia „Z sercem na dłoni”, Łukasz Furczyk tel.605 350 558 

 PROGRAM IMPREZY:
12:30 – zbiórka uczestników imprezy, przedstawienie planu wyścigów
13:15 – rozpoczęcie konkurencji
15:30 – zakończenie imprezy, rozdanie dyplomów, nagród

 UCZESTNICTWO:
1. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne
2. Uczestnikiem rajdu może być każda osoba zapisana na listę dnia 16.09.2018r., pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu imprezy
3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie
4. Uczestnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek środków odurzających.
5. Każdy uczestnik w wieku do lat 12-stu ma obowiązek startu w kasku ochronnym. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do korzystania ze sprawnych technicznie rolek. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wyścigu uczestnika imprezy w wieku do lat 12-stu, który nie będzie ubrany w kask ochronny. Uczestnikom imprezy powyżej 12 roku życia zaleca się start w kaskach ochronnych.  

ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia wraz ze zgodą oraz zapoznaniem regulaminu przyjmowane będą:
– w dniu 16 września br. na parkingu sklepu Lewiatan, ul. Krzywolaków 3, Kaniów. w godzinach od 12:30 – 13:00
2. Starty w dniu 16 września z wyznaczonego miejsca startu na ul. Krzywolaków w Kaniowie od godz. 13:15. Długość trasy  1,0 km.
3. Konkurencje:
Biegi w kategoriach wiekowych:
– dzieci w wieku przedszkolnym, zerówka
– dzieci klas szkolnych 1-4
– dzieci klas 4-8
– 15 lat i starsi
– kategoria OPEN (dla wszystkich)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Udział w rajdzie jest dobrowolny
 2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie mogą brać udział po okazaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników imprezy.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie rajdu
 5. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z imprezy oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
 6. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać wykluczona przez organizatora z uczestnictwa w imprezie.
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 8. Organizator zapewnia ubezpieczenie N/W dla uczestników imprezy.
 9. Wyścigi  będą  się odbywały przy całkowicie zamkniętym  ruchu drogowym.
 10. Na miejscu imprezy będzie zabezpieczenie medyczne, straż pożarna, policja.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy ze względu na   niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 12. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest ostateczna. 
 13. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Informacje pod numerem telefonu 605 350 558 w godz. 9:00 – 19:00 lub pod adresem email: zsercemnadloni@poczta.onet.pl; lukasz.furczyk@onet.pl 

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej

Regulamin Rolkowiska