„Wyprzedaż bagażnikowa” dla Stasia i dla Ciebie!

„Wyprzedaż bagażnikowa”, to idealne miejsce dla Ciebie, gdzie pozbędziesz się tego, co jest Ci już niepotrzebne a także nabędziesz inne, niekiedy unikatowe rzeczy, za niewielkie pieniądze, a przy okazji pomożesz 5-letniemu Stasiowi i miło spędzisz czas.

plakat_wyprzedaz bagaznikowa_Stasiu_na fb

Regulamin wyprzedaży bagażnikowej
na rzecz pomocy Stasiowi Wojewódce

dnia 18 sierpnia 2018r. w godz. 11:00-18:00
na parkingu za Szkołą Podstawową w Kaniowie, ul. Bat.Chłopskich 15

1. Organizatorem wyprzedaży bagażnikowej jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom
,,Z Sercem na Dłoni” z siedzibą w Kaniowie, ul. Bat.Chłopskich 48.

2. Wyprzedaż bagażnikowa prowadzona jest przez osoby  nieprowadzące działalności gospodarczej na własny rachunek – uczestników wyprzedaży.

3. Właściciel wyprzedawanych artykułów MUSI sprzedaż prowadzić samodzielnie.

4. Organizator nie wyraża zgody na uczestnictwo w wyprzedaży przedsiębiorców, zwłaszcza zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym.

5. Organizator użycza każdemu z uczestników wyprzedaży teren (wielkość odpowiada max. gabarytom samochodu osobowego), na którym uczestnik wyprzedaży sam tworzy stoisko. Rzeczy można sprzedawać
z samochodu, stoliczka, krzesła czy koca.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane artykuły, a w szczególności nie udziela rękojmi, gwarancji ani zapewnień odnośnie sprzedawanych artykułów.

7. Materiały mogące stanowić niebezpieczeństwo dla użytkownika, wymagające koncesji dla sprzedaży lub pozyskane w sposób nielegalny nie mogą być sprzedawane podczas wyprzedaży bagażnikowej. 

W przypadku stwierdzenia sprzedaży takich artykułów przez uczestnika wyprzedaży organizator wyprzedaży może w trybie natychmiastowym wykluczyć uczestnika z wyprzedaży i nakazać mu opuszczenie terenu wyprzedaży.

8. Uczestnicy wyprzedaży mają obowiązek stosować się do zaleceń i wskazań Organizatora wyprzedaży zwłaszcza w zakresie porządkowym i organizacyjnym.

9. Uczestnicy wyprzedaży mają obowiązek uprzątnąć wykorzystywane przez siebie miejsce, oraz zabrać niesprzedane przedmioty.

10. Każdy sprzedający wpłaca 20 zł co stanowi opłatę za udział w wyprzedaży i jest w całości przekazana na rzecz pomocy Stanisławowi Wojewódce z zespołem Downa.

11. Bardzo mile widziane osoby, które swój ,,utarg” przekażą na rzecz Stasia za pośrednictwem Stowarzyszenia, będącego organizatorem wyprzedaży.