Nagroda „Superucznia” – V edycja już za nami!

Anna Adamaszek – „Superuczeń 2018”

Komisja wybierająca „Superucznia” Szkoły Podstawowej w Kaniowie nie miała łatwego zadania – musiała zdecydować, kto spośród 13 zgłoszonych kandydatów jest najbardziej godny tego zaszczytnego miana. Po długiej debacie, przedstawianiu sylwetek wyróżniających się uczniów i głosowaniu tajnym, uznano, że tytuł zdobędzie Anna Adamaszek, uczennica klasy 7b.

Ania to osoba, która ma swoje zdanie a jednocześnie umie zachować się stosownie do sytuacji – oceniają nauczyciele. Poza koleżeńską osobowością Ania reprezentuje swoją „Alma Mater” na wielu polach, a przede wszystkim w konkursach o randze ogólnopolskiej: z języka angielskiego i matematyki „Archimedes”, w konkursie matematycznym „Galileo”, „Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej”, w konkursach przedmiotowych z języka polskiego i angielskiego, a także plastycznych. Zdobyła I miejsce w przeglądzie muzycznym SAGA, Janowickim Konkursie Pieśni Gospel i „Święcie Muzyki w Bestwince”.

Nie mają tajemnic przed Anią piłka siatkowa i żeglarstwo (pływa na desce windsurfingowej). Ale jej największą pasją jest chyba muzyka: została przyjęta do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, gdzie od września rozpocznie naukę w klasie pierwszej, ze specjalnością gry na klarnecie. Równolegle gra w Orkiestrze Dętej Gminy Bestwina z Siedzibą w Kaniowie oraz uczęszcza do Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art” w Czechowicach – Dziedzicach i na próby chóru „Divertimento”. Wiąże się to z reprezentowaniem gminy Bestwina na zewnątrz.

Godna uwagi jest postawa proekologiczna Ani Adamaszek (zebrała najwięcej makulatury w szkole), dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów i koleżanek. Jest dziewczyną odpowiedzialną, zawsze terminowo wywiązującą się z podjętych przez siebie przedsięwzięć. Wewnętrzna dyscyplina i koncentracja podczas lekcji pomagają jej w zdobywaniu bardzo dobrych wyników w nauce. Prezentuje wysoką kulturę osobistą zarówno w szkole jak i poza nią – napisano w uzasadnieniu wniosku.

Na zakończeniu roku w ZSP Kaniów w dniu 22 czerwca w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z Sercem na Dłoni” nagrodę w wysokości tysiąca złotych podzieloną na część pieniężną i rzeczową wręczał przewodniczący Rady Rodziców ZSP Łukasz Pękala wspólnie z komendantem gminnym OSP i radnym Grzegorzem Owczarzem. Warto wspomnieć ponadto o pozostałych nominowanych uczniach, z których każdy wykazał się nieprzeciętnymi osiągnięciami. Są to Klara Gęszka, Oliwia Świgoń, Daria Hankus, Natalia Świgoń, Piotr Flis, Hanna Sojka, Zuzanna Famułka, Michał Góra, Marta Adamaszek, Dominika Pach, Rafał Beniowski i Błażej Grzywa.


tekst i zdjęcia: Sławomir Lewczak