PODARUJ SWÓJ 1% NA STOWARZYSZENIE „Z SERCEM NA DŁONI”


Od 15 lipca 2016 roku Stowarzyszenie „Z Sercem na Dłoni” jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP).

Status ten, na podstawie przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, umożliwia nam pozyskanie środków przekazywanych w ramach odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Możesz przekazać nam 1% swojego podatku za rok 2017.
Nasz numer KRS: 0000406833

1 procent

Więcej informacji o Organizacjach Pożytku publicznego: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html